Spletno mesto

Izključni lastnik in upravljalec spletnega mesta http://www.cad-op.si in vseh povezanih spletnih mest je:

Odvetnik Tomaž Čad
Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 1296027000
T: (0)1 230 01 30
E: info@cad-op.si
(v nadaljevanju: Odvetniška pisarna ČAD).

Dostop in uporaba spletnega mesta sta dopusta pod pogoji, ki jih določajo ti Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: Splošni pogoji), veljavna zakonodaja Republike Slovenije in drugi predpisi, na katere se sklicujejo Splošni pogoji.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik spletnega mesta (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka oseba, ki kot prijavljeni ali neprijavljeni obiskovalec uporablja to spletno mesto in povezana spletna mesta Odvetniške pisarne ČAD. Uporaba spletnega mesta pomeni, da se uporabnik strinja s Splošnimi pogoji in je kot uporabnik spletnega mesta predhodno jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe.

Namen spletnega mesta

Spletno mesto, vključno z vsemi vsebinami in objavami, je izključno splošne informativne narave in ne predstavlja pravnega nasveta ali druge pravne pomoči, na katero se uporabniki lahko zanesejo. Odvetniška pisarna ČAD ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali uporabe vsebin na njem. Odvetniška pisarna ČAD si skrbno in vestno prizadeva, da objavljene vsebine na spletnem mestu prikazujejo aktualno in resnično stanje, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne jezikovne ali vsebinske pomanjkljivosti, točnost informacij, tehnične ali druge napake, občasno nedelovanje spletnega mesta ali za pomanjkljivo ažurirane vsebine na spletnem mestu. Ker obstajajo na spletnem mestu določene povezave do drugih, zunanjih spletnih strani, ki niso neposredno vezane na Odvetniško pisarno ČAD, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, pridobljeno prek zunanjih spletnih strani, kakor tudi ne za varstvo osebnih podatkov in spoštovanje zasebnosti na teh spletnih straneh.

Avtorske pravice

Odvetniška pisarna ČAD je imetnica vseh avtorskih pravic v najširšem pomenu nad avtorskimi vsebinami, objavljenimi na spletnem mestu. Prepovedano je vsakršno nadaljnje razmnoževanje, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, avtorskih vsebin in logotipa brez predhodne vednosti ali dovoljenja Odvetniške pisarne ČAD. Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu zgolj za svojo zasebno rabo, pri čemer se lahko vsebine uporabljajo na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju. Odvetniška pisarna ČAD in avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice nadaljnje zasebne rabe.

Varstvo osebnih podatkov

V Odvetniški pisarni ČAD si ves čas prizadevamo za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti je na voljo v »Pravilniku o zasebnosti«.

Spremembe Splošnih pogojev

Odvetniška pisarna ČAD si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne pogoje brez kakršnih koli dodatnih obveznosti. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati z njihovo objavo.

Pristojnost in pravo

Za presojo vprašanj, ki izvirajo iz uporabe tega spletnega mesta ali v povezavi z njo, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se izključno slovensko pravo.

Soglasje

Z uporabo in dostopom do spletnega mesta potrjujete, da ste s temi pogoji seznanjeni in se z njimi strinjate.

Kontakt

Za vsa vprašanja, pripombe ali pritožbe v povezavi s temi Splošnimi pogoji in spletnim mestom se lahko na nas obrnete prek e-naslova info@cad-op.si ali na naslovu Odvetniška pisarna ČAD, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.