Naši strokovnjaki imajo izkušnje in znanja na številnih pravnih področjih, najkakovostnejše storitve pa zagotavljamo s skupinskim delom, saj se je zaradi pogostega prepletanja različnih pravnih področij že večkrat izkazalo za resnično, da več glav več ve. Skupinska raziskava, posvetovanje in iskanje inovativnih rešitev se odražajo v najboljši možni pripravi individualnih pravnih dokumentov in s tem v zagotavljanju najkakovostnejše storitve.

Tomaž Čad

TOMAŽ ČAD, ustanovni partner

T: +386 1 230 01 30

F: +386 1 230 01 40

IZOBRAZBA:
Univerzitetni diplomiran pravnik, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (1987)
Pravniški državni izpit (1989)

JEZIKI:
Slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

PODROČJA DELA:
Arbitraža in alternativno reševanje sporov, Bančništvo in finance, Davčno pravo, Delovno pravo, Energetika, Gospodarsko pravo, Insolvenčno pravo in finančna prestrukturiranja, Javna naročila, Korporacijsko pravo, Nepremičninsko pravo in gradbeništvo, Luksuzna plovila, Preprečevanje in reševanje sporov, Prevzemi in združitve, Športno pravo, Zavarovalništvo in odškodninsko pravo.

ČLANSTVA IN ZADOLŽITVE:
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
Generalni sekretar združenja IUSFUL European Legal Network (od 2017 do danes)
Član nadzornega odbora Nemško-Slovenske gospodarske zbornice – AHK/DESLO (od 2020 do danes)
Član upravnega odbora Nemško-Slovenske gospodarske zbornice – AHK/DESLO (2017−2020)

Barbara Čad

BARBARA KÜRNER ČAD, partner

T: +386 1 230 01 30

IZOBRAZBA:
Univerzitetna diplomirana pravnica, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (1988)
Pravniški državni izpit (1990)
Certifikat (NEBRA) za usposobljenost za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb (2006)

JEZIKI:
Slovenščina, angleščina, hrvaščina, srbščina

PODROČJA DELA:
Bančništvo in finance, Delovno pravo, Gospodarsko pravo, Korporacijsko pravo, Nepremičninsko pravo in gradbeništvo, Prevzemi in združitve, Športno pravo, Telekomunikacije, medijsko pravo in IT, Zavarovalništvo in odškodninsko pravo.

ČLANSTVA IN ZADOLŽITVE:
Članica nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije d. d. (2017 − 2021)
Predsednica nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije d. d. (2019 – 2020)
Članica nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije d. d. (2018 - 2023)
Članica Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (od 2018 do danes)
Članica nadzornega sveta banke ABANKA VIPA d. d. (2014 – 2015)
Odvetnica v Odvetniški pisarni ČAD (2007–2011 in od 2013 naprej)
Direktorica Smučarske zveze Slovenije − Združenje smučarskih panog (2012−2013)
Članica in predsednica nadzornega sveta družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o. (2005 – 2013)
Članica uprave Slovenske razvojne družbe d. d. – SRD (1998−2001)
Namestnica predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani (1995−1998)
Okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani (1995−1998)
Sodnica Temeljnega sodišča v Ljubljani (1991−1994)
Sodna pripravnica in strokovna sodelavka na Temeljnem sodišču v Ljubljani (1988−1991)

Matic Čad

MATIC ČAD, partner

T: +386 1 230 01 30

IZOBRAZBA:
Pravniški državni izpit (2022)
Magister prava, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (2018)
Univerzitetni diplomiran pravnik, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (2017)
Študijska izmenjava na Pravni Fakulteti Univerze na Dunaju – Universität Wien (2017)
Poletna šola, London School of Economics and Political Science (LSE)(2017)
Izpit iz upravnega postopka druge stopnje (2020)
Certifikat (NEBRA) za usposobljenost za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb (2019)
Potrdilo (OZS) o opravljenem izobraževanju za mediatorje (2019)
Diploma Austrian Arbitration Academy in Vienna International Arbitration Centre (2017)

JEZIKI:
Slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

PODROČJA DELA:
Arbitraža in alternativno reševanje sporov, Bančništvo in finance, Energetika, Gospodarsko pravo, Insolvenčno pravo in finančna prestrukturiranja, Izterjava in unovčevanje terjatev, Javna naročila, Korporacijsko pravo, Nepremičninsko pravo in gradbeništvo, Luksuzna plovila, Preprečevanje in reševanje sporov, Prevzemi in združitve, Športno pravo, Zavarovalništvo in odškodninsko pravo.

ČLANSTVA IN ZADOLŽITVE:
Mediator na listi mediatorjev Mediacijskega centra Odvetniške akademije OZS (2024)
Predsednik Zbora odvetniških pripravnikov OZS (od 2019 do 2022)
Sodniški pripravnik, Višje sodišče v Ljubljani (od 2020 do 2021)

Gala Čad

GALA ČAD, odvetniška pripravnica

T: +386 1 230 01 30

IZOBRAZBA:
Magistrica prava, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (2022)
Univerzitetna diplomirana pravnica, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (2020)
Strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2021)

JEZIKI:
Slovenščina, angleščina, nemščina, hvraščina, srbščina

PODROČJA DELA:
Davčno pravo, Delovno pravo, Gospodarsko pravo, Intelektualna lastnina, Izterjava in unovčevanje terjatev, Javna naročila, Korporacijsko pravo, Nepremičninsko pravo in gradbeništvo, Upravno pravo, Prevzemi in združitve, Varstvo osebnih podatkov.

ČLANSTVA IN ZADOLŽITVE:
Organizacijski vodja, IUSFUL – European Legal Network

Maja Čas

MAJA ČAS, odvetniška pripravnica

T: +386 1 230 01 30

IZOBRAZBA:
Univerzitetna diplomirana pravnica, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (2008)
Izpit iz upravnega postopka druge stopnje (2011)
Potrdilo (OZS) o opravljenem izobraževanju za mediatorje (2021)
Zastopnica za znamke in modele, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (2022)

JEZIKI:
Slovenščina, angleščina, nemščina, francoščina, hrvaščina, srbščina

PODROČJA DELA:
Arbitraža in alternativno reševanje sporov, Bančništvo in finance, Delovno pravo, Gospodarsko pravo, Intelektualna lastnina, Izterjava in unovčevanje terjatev, Korporativno pravo, Nepremičninsko pravo in gradbeništvo, Preprečevanje in reševanje sporov, Varstvo osebnih podatkov, Zavarovalništvo in odškodninsko pravo.

ČLANSTVA IN ZADOLŽITVE:
Društvo mediatorjev Slovenije.

Kristian Schulz

KRISTIAN SCHULZ, odvetniški kandidat

T: +386 1 230 01 30

IZOBRAZBA:
Pravniški državni izpit (2023)
Magister prava, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (2019)
Univerzitetni diplomiran pravnik, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (2017)
Izpit iz upravnega postopka druge stopnje (2020)

JEZIKI:
Slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

PODROČJA DELA:
Bančništvo in finance, Davčno pravo, Delovno pravo, Gospodarsko pravo, Insolvenčno pravo in finančna prestrukturiranja, Izterjava in unovčevanje terjatev, Korporacijsko pravo, Nepremičninsko pravo in gradbeništvo, Preprečevanje in reševanje sporov, Prevzemi in združitve, Športno pravo, Zavarovalništvo in odškodninsko pravo.

Katja Gril

KATJA GRIL, strokovna sodelavka

T: +386 1 230 01 30

IZOBRAZBA:
Diplomirana ekonomistka, Univerza v Mariboru, Ekonomska fakulteta, Maribor, Slovenija (1997)

JEZIKI:
Slovenščina, angleščina

PODROČJA DELA:
Bančništvo in Finance, Davčno pravo, Insolvenčno pravo in finančna prestrukturiranja, Revizija, Računovodstvo.

Lidija Bertoncelj

LIDIJA BERTONCELJ, vodja administracije

T: +386 1 230 01 30

 

JEZIKI:
Slovenščina, angleščina, hrvaščina, srbščina

PODROČJA DELA:
Vodenje administracije odvetniške pisarne

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.