Odvetniška pisarna ČAD se nahaja v samem središču mestnega jedra Ljubljane, na naslovu Miklošičeva cesta 20. Prostori odvetniške pisarne se nahajajo v Krisperjevi hiši, ki jo je zasnoval arhitekt Maks Fabiani leta 1900 po željah investitorja odvetnika Valentina Krisperja in je bila prva stavba na Sodnijskem (Slovenskem) trgu. Po njenem vzoru so bile kasneje zgrajene še druge stavbe na tem trgu. Stavba, oblikovana v lahkotnem secesijskem slogu, deluje izredno prefinjeno in po kvaliteti presega tedanje modne dunajske vzore. Celotna stavba z vogalnim stolpičem, pomolom in v omet vrezanimi stiliziranimi rastlinskimi viticami, ki jih obdajajo keramični simbolni okrogli cvetovi, pa je tudi obvezen fotografski motiv mimoidočih. Je edina secesijsko oblikovana Fabianijeva stavba v Ljubljani, hkrati pa tudi zadnje Fabianijevo delo, pri katerem je za krašenje fasade uporabil tipične stilizirane secesijske cvetlične in rastlinske motive.

Ob upoštevanju navedenega so stranke Odvetniške pisarne ČAD ob obisku deležne možnosti opazovanja zgodovinsko pomembne in arhitekturno posebne zgradbe s pogledom na Miklošičev park in sodno palačo.

Osebna izkaznica

Odvetnik Tomaž Čad

T: +386 (0)1 230 01 30
E: info@cad-op.si
Sedež: Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
Sodišče vpisa: Okrožno sodišče v Ljubljani
Matična številka: 1296027000
ID za DDV: SI44034687
Transakcijski račun: SI56 03100 1000015877, odprt pri SKB banki d. d. Ljubljana

Odvetnik Tomaž Čad je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod registrsko številko 1296027000 in v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Odvetnik Tomaž Čad je identificiran za davek na dodano vrednost pod identifikacijsko številko SI44034687 pri Davčni upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana.

Uradne ure:
Ponedeljek – Četrtek: 8:30 – 17:00
Petek: 8:30 – 14:30
Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.