Odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Odvetniška pisarna ČAD ali upravljavec) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega mesta Odvetniške pisarne ČAD varoval z najvišjo mero skrbnosti in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v druge namene. Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Odvetniška pisarna ČAD ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet, navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom, nepredvidljiv medij.

Ker obstajajo na spletnem mestu Odvetniške pisarne ČAD določene povezave do drugih, zunanjih spletnih strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Namen pravilnika o zasebnosti

Namen tega pravilnika o zasebnosti v okviru opredelitve varovanja osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene jih uporabljamo, kako jih hranimo ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih Odvetniška pisarna zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto http://www.cad-op.si in povezana spletna mesta.

Lastnik in upravljavec

Pojem »ponudnik«, »lastnik spletnega mesta«, »upravljavec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljavec«) v pomenu, kot ga določajo Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakon o varstvu osebnih podatkov ter drugi veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov je:

Odvetnik Tomaž Čad
Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka 1296027000
T: (0)1 230 01 30
E: info@cad-op.si

Uporabniki in spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta Odvetniške pisarne ČAD je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja spletno mesto http://www.cad-op.si in katero koli od povezanih spletnih mest Odvetniške pisarne ČAD.

Osebni podatki

Osebni podatek je katera koli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznika.

Odvetniška pisarna ČAD lahko, odvisno od okoliščin posameznega primera, zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke:

  • kontaktne podatke in podatke o naših strankah (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska in mobilna številka, vaše delovno mesto in funkcija ter naziv vašega delodajalca, sektor, v katerem delate, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
  • podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP-naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah idr.);
  • podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. prijava na e-novice ali izpolnitev kontaktnega obrazca);
  • podatke morebitnih kandidatov za zaposlitev, ki nam jih potencialni kandidati pošljejo na naše kontaktne podatke;
  • druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete na katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani oziroma katere obdelujemo zaradi našega poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.

Namen obdelave osebnih podatkov

Upravljavec zbira in obdeluje vaše podatke samo v primerih, kadar mu vi to omogočite oziroma v to privolite, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti upravljavca in kadar ima upravljavec za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonite interese ali je obdelava posledica poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.

Osebne podatke lahko uporabniki vnesejo v spletne obrazce (npr. prijava na e-novice in izpolnitev kontaktnega obrazca) na spletnem mestu upravljavca. Namen zbiranja osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi vnosa v spletne obrazce, je informativne in poslovne narave, kar pomeni, da se v primeru izpolnitve obrazca za prijavo na e-novice in povpraševanje po storitvah Odvetniške pisarne ČAD strinjate, da z namenom obveščanja o aktualnih pravnih in drugih s pravom povezanih novostih ter za namen nadaljnje komunikacije, vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, na podlagi legitimnega interesa upravljavca. Odvetniška pisarna ČAD v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom nadaljnjega sodelovanja in neposrednega trženja. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika. Ti podatki bodo uporabljeni izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Med te podatke sodi shranjevanje uporabnikovih preferenc, identifikacija seje uporabnika, funkcionalnostni piškotki in hranjenje podatkov o uporabnikih. Navedeni podatki se zbirajo s piškotki (cookies). Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Soglasje

Osebne podatke, ki jih upravljavec pridobi na podlagi vaše uporabe spletnega mesta ali ki jih posredujete ob izpolnitvi katerega koli obrazca na tem spletnem mestu ter ob prijavi na e-novice, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na točki (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec v opredelitvi tega pravilnika o zasebnosti.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe poslovnega oziroma pogodbenega razmerja, vključno v času pred sklenitvijo in po sklenitvi poslovnega oziroma pogodbenega razmerja.

Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete s pisnim sporočilom prek navadne pošte na naslov Odvetniška pisarna ČAD, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija ali na elektronski naslov info@cad-op.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, kot so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljavec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljavca spletnega mesta v skladu s pogoji in z nameni, opredeljenimi v tem pravilniku o zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v drugih bazah upravljavca.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Odvetniška pisarna ČAD izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Kot uporabnik lahko zahtevate vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da nam pošljete sporočilo prek navadne pošte na naslov Odvetniška pisarna ČAD, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija ali na elektronski naslov info@cad-op.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vaše pravice

V skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), Zakona o varstvu osebnih podatkov ter drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da nam pošljete pisno sporočilo prek navadne pošte na naslov Odvetniška pisarna ČAD, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija ali na elektronski naslov info@cad-op.si.

Vaše zahteve bomo obravnavali brez nepotrebnega odlašanju in v roku enega meseca po prejemu zahteve, razen če veljavni predpisi ne določajo drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri pristojnemu državnemu organu:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 230 97 30
F: +386 (0)1 230 97 78
E: gp.ip@ip-rs.si

Piškotki (cookies)

Piškotek je datoteka, ki shranjuje nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranjujejo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo uporabo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik − ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj uporabljamo piškotke?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je z uporabo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo uporabo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem učinkovitejše in prijetnejše. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika itn. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naši spletni strani

Lastni piškotki

Ime piškotka

Namen

Čas poteka

.ASPXANONYMOUS

Funkcionalni piškotek

3 mesece

ARRAffinity

Funkcionalni piškotek

Trajanje seje

ARRAffinitySameSite   

Funkcionalni piškotek

Trajanje seje

CookieSettings

Nastavitve piškotkov

1 leto

EuCookieLaw

Prikaz obvestila o piškotkih

1 leto

language

Hrani podatek o uporabnikovih nastavitvah jezika.  

1 leto

LandingPage

Prikaz obvestila

24 dni

OriginalReferrer

Funkcionalni piškotek

24 dni

dnn_IsMobile

Ali je uporabnik na mobilni napravi

Trajanje seje


Piškotki spletne analitike

Ime piškotka

Namen

Čas poteka

_ga

Statistika ogledov spletne strani  

2 leti

_ga_T0YZDFMBLD

Statistika ogledov spletne strani

2 leti

_gat_gtag_UA_191032235_1   

Statistika ogledov spletne strani     

30min

_gid

Statistika ogledov spletne strani    

1 dan


Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tabličnega računalnika ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejše za obiskovalce.

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke v vašem računalniku ali mobilni napravi.

Kako upravljati in izbrisati piškotke?

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali brisanjem, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča, da lahko sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi preprosto izbrišete. Če spremenite ali izbrišete datoteko brskalnika s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate pomoč uporabnikom brskalnika. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

Spremembe Pravilnika o zasebnosti

Odvetniška pisarna ČAD si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Pravilnik o zasebnosti brez kakršnih koli dodatnih obveznosti. Spremenjeni Pravilnik o zasebnosti začne veljati z njegovo objavo.

Kontakt

Za vsa vprašanja, pripombe ali pritožbe v povezavi s tem Pravilnikom o zasebnosti in spletnim mestom se lahko obrnete na nas prek elektronskega naslova info@cad-op.si ali na naslovu Odvetniška pisarna ČAD, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.