PKP8 - Vpogled v osmi paket protikoronskih ukrepov

PRAVNA POJASNILA ODVETNIŠKE PISARNE ČAD V ZVEZI Z OSMIM PROTIKORONSKIM PAKETOM UKREPOV


Državni zbor RS je na seji dne 3. 2. 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) ali tako imenovani »osmi protikoronski paket (PKP8)«. Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma spreminja in podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest in omilitev posledic nalezljive bolezni (COVID-19) na področje gospodarstva in socialnega ter zdravstvenega varstva.

S PKP8 so bili zaradi posledic epidemije določeni dodatni ukrepi, s katerimi se za čas trajanja ukrepov do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja, preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice virusa COVID-19 za državljanke in državljane ter gospodarstvo. Prav tako so see popravile nejasnosti iz ZIUZEOP, hkrati pa so se določili nekateri dodatni ukrepi za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, na področju institucionalnega varstva, za ranljive skupine ljudi, določene delodajalce sezonske delavce in študente.

Ne glede na dana pojasnila vam svetujemo, da se za vsa konkretna vprašanja in dodatna pojasnila obrnete neposredno na odvetnike Odvetniške pisarne Čad, s katerimi redno sodelujete.

Odvetniška pisarna ČAD

Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana

T: (0)1 230 01 30

E: info@cad-op.si 


Nazaj

Attachments

  1. OPČad-PravnapojasnilaPKP8.pdf 12. 03. 2021 12:32:49

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.