Archive by category: AHK / DESLOReturn

Imenovanje odvetnika Tomaža Čada v nadzorni odbor Nemško – Slovenske Gospodarske Zbornice

Odvetniška pisarna Čad je že vrsto let član German-Slovene Chamber of Commerce and Industry (AHK Slowenien), ki aktivno krepi in pripomore k širjenje ter povezovanju gospodarskih odnosov med slovenskimi in nemškimi podjetji.Z veseljem vas obveščamo, da je naš ustanovitveni partner, Tomaž Čad po dveh uspešno opr...

It looks like you are using an outdated browser!

You may be using a web browser version that we don't support. Make sure you're using the most recent version of your browser, or try using one of these supported browsers to get the full experience.