Prvo poglavje § Pravna področja

Drugo poglavje § O pisarni


Opravljati poslanstvo enega najzahtevnejših poklicev in pri tem ohranjati neodvisnost, visoko strokovnost, etičnost, spoštovanje do naših strank in kolegialnost do zaposlenih in drugih kolegic in kolegov, je zahtevna naloga.

Nam je to uspelo, saj to počnemo že polnih dvajset let in tudi v bodoče si bomo prizadevali, da nam bo dnevno opravljanje tega prelepega poklica predstavljalo enak izziv in veselje, kot tistega dne, ko je ustanovitelj pisarne podal svojo prisego pred tedanjim predsednikom odvetniške zbornice spoštovanim kolegom Mitjo Stupanom.

Odvetnik Tomaž Čad je pričel z opravljanjem samostojnega odvetništva leta 1995 predvsem na področju poslovno – gospodarskega prava. Z leti delovanja je samostojno odvetništvo preraslo v učinkovito in sodobno organizirano odvetniško pisarno, ki nudi pravno pomoč svojim naročnikom iz pravnih področij odvetnikove prvotne usmeritve. Specializirana ekipa pravnih strokovnjakov nudi strokovne in ažurne pravne storitve, ne ustrašimo pa se niti novih izzivov, ki jih zahtevajo potrebe sodobnega pravnega prometa. Še posebej pomembno je, da vsi strokovnjaki pisarne poleg specializacije univerzalno obvladamo tudi splošna pravna področja, saj le tako lahko našim klientom ponudimo celovite odgovore na njihova vprašanja.

Še posebej smo ponosni na naše odlične povezave s kolegi odvetniki tako doma, kot v tujini. V skladu s Kodeksom odvetniške etike kolegom doma lahko vedno ponudimo pomoč pri zastopanjih na območju sodišč v centralni Sloveniji, hkrati pa se z veseljem poslužimo možnosti njihove pomoči pri zastopanjih na območjih ostalih sodišč v državi.

V časih globalizacije in prepletenosti gospodarskih tokov, si je pisarna ustvarila učinkovite povezave s kolegi odvetniki tudi v tujini. Vse od leta 1996 na področju izvensodne ter sodne izterjave terjatev za tuje kliente iz EU sodelujemo z odvetniško pisarno P.N. Karytinos & Partners iz Aten (Grčija).

Od januarja 2009 pa smo polnopravni člani odvetniškega združenja IUSFUL, ki združuje odvetniške pisarne enake poslovne usmeritve iz številnih držav članic EU.

Dejavni smo tudi kot člani združenj, ki učinkoviti povezujejo gospodarske subjekte in posameznike, katerih skupni cilj je povezovanje, izmenjava mnenj in strokovno sodelovanje. Smo polnopravni člani AMCHAM in DESLO, dveh izjemno dejavnih združenji, ki veliko prispevata k odličnosti odnosov med tujimi in domačimi subjekti, ki se srečujejo na slovenski poslovno gospodarski sceni.

Naša skupna vizija je:

• opravljanje odvetniških storitev z visoko stopnjo strokovnosti in ažurnosti,
• stalno strokovno izobraževanje in vzgajanje mladih pravnikov – bodočih odvetniških pripravnikov, kandidatov in odvetnikov,
• nenehna rast in razvoj odvetniške pisarne,
• ohranjanje tradicionalnih vrlin slovenskega odvetništva v okviru aktivnega delovanja znotraj Odvetniške Zbornice Slovenije,
• mednarodno delovanje odvetniške pisarne,
• ustrezno prilagajanje delovanja odvetništva najnovejšim trendom digitalizacije družbe.

Pri uresničevanju skupne vizije nas vodijo tradicionalne smernice našega delovanja:

• organiziranost in informatiziranost,
• strokovnost – prednost kvalitete pred kvantiteto,
• pripravljenost na nove izzive,
• sposobnost povezovanja v okviru institucij,
• timsko delo,
• projektni način reševanja zadev,
• medsebojna kolegialnost.