PKP2 - Vpogled v drugi paket protikoronskih ukrepov

Vlada RS je z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) s 15. majem 2020 preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. Ne glede na preklic epidemije, se do 31. maja 2020 še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19.

Pripravili smo pojasnila drugega protikoronskega paketa RS, poimenovanega tudi "PKP2", ki ga je Državni Zbor sprejel dne 28. 4. 2020. Vabljeni k pregledu ureditev Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter sprememb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (»ZIUZEOP«). Pojasnila se nanašajo predvsem na ureditev Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter spremembe Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (»ZIUZEOP«).

Ne glede na dana pojasnila vam svetujemo, da se za vsa konkretna vprašanja in dodatna pojasnila obrnete neposredno na odvetnike Odvetniške pisarne Čad, s katerimi redno sodelujete. Odvetniška pisarna Čad vam je na voljo preko različnih sredstev elektronskega komuniciranja, predvsem pa preko:

  • elektronske pošte: info@cad-op.si; lex@cad-op.si; in
  • telefonskih številk: +386 (0)41 745 755; +386 (0)31 273 464.


Trenutne razmere so vse drugo kot običajne in predstavljajo za vse nas izziv, s katerim se moramo soočiti, si medsebojno pomagati, se podpirati ter stopiti skupaj. Odvetniška pisarna Čad je odvetniška pisarna na vaši strani in vam bo nudila vso podporo, ki jo potrebujete, da skupaj prebrodimo težke čase.


Tomaž Čad, ustanovitveni partner


Nazaj

It looks like you are using an outdated browser!

You may be using a web browser version that we don't support. Make sure you're using the most recent version of your browser, or try using one of these supported browsers to get the full experience.