Stečajni upravitelj TOMAŽ ČAD

1. člen § STEČAJNO PRAVO

Odvetniška pisarna pod dolgoletnim vodstvom odvetnika in stečajnega upravitelja razpolaga s poglobljenim znanjem in izkušnjami na področju insolvenčnega prava.

V okviru tega delovnega področja upnikom svetujemo in jih zastopamo v insolvenčnih postopkih, za dolžnike pripravimo predlog za začetek stečajnega postopka kakor tudi predlog za odpust obveznosti pri osebnem stečaju, svetujemo in zastopamo stranke v postopku (poenostavljene) prisilne poravnave, postopkih preventivnega prestrukturiranja in nenazadnje tudi v postopkih likvidacije, tudi kot likvidacijski upravitelji.

2. člen § ZAPOSLENI


TOMAŽ ČAD

(1) Odvetnik

(2) Področje delovanja: gospodarski spori, gradbeni spori, sodne izterjave, stečajno pravo pogodbeno in poslovno pravo, korporacijsko pravo, bančno pravo, nepremičninsko pravo, delovno pravo in pravo zaposlovanja.

(3) Izobrazba: diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (1987)

(4) Tuji jeziki: angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

(5) Kontakt: stecaji@cad-op.si

  KATJA GRIL


   (1) Strokovna sodelavka

   (2) Področje delovanja: stečajni postopki

   (3) Izobrazba: diploma Ekonomske fakultete Univerze v Mariboru (1997)

   (4) Tuji jeziki: angleščina

   (5) Kontakt: stecaji@cad-op.si

    3. člen § KONTAKT

    Telefonska številka: +386 1 230 01 30

    E-pošta: stecaji@cad-op.si

    Delovni čas:
    ponedeljek do četrtek: od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30
    petek: od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.30