Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila je spletna stran na naslovu http://www.cad-op.si. Vsa vsebina, tj. slike, fotografije, ikone in besedila ter druga vsebina na tej spletni strani, je last Odvetniške pisarne Čad.

Odvetniška pisarna Čad ne odgovarja za uporabo spletne strani http://www.cad-op.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Odvetniška pisarna Čad si pridržuje pravico vse vsebine spreminjati kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.cad-op.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Odvetniška pisarna Čad in avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice nadaljnje osebne uporabe. Prepovedano je vsako spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakorkoli uporabiti gradiva ali logotip Odvetniške pisarne Čad brez njenega pisnega dovoljenja. Copyright © Odvetniška pisarna Čad. Vse pravice pridržane. Odvetniška pisarna Čad lahko v primeru kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine proti kršitelju začne civilni in/ali kazenski postopek.

Odvetniška pisarna Čad avtomatsko zbira podatke o uporabi spletnega mesta. S temi podatki in z vsemi morebitnimi osebnimi podatki, zbranimi na strani http://www.cad-op.si bo Odvetniška pisarna Čad ravnala v skladu z veljavno zakonodajo.

Kontakt:
Odvetniška pisarna Čad
Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 230 01 30
E: info@cad-op.si