Drugo poglavje § O pisarni

1. člen § PREDSTAVITEV

Opravljati poslanstvo enega najzahtevnejših poklicev in pri tem ohranjati neodvisnost, visoko strokovnost, etičnost, spoštovanje do naših strank in kolegialnost do zaposlenih in drugih kolegic in kolegov, je zahtevna naloga.

Nam je to uspelo, saj to počnemo že polnih dvajset let in tudi v bodoče si bomo prizadevali, da nam bo dnevno opravljanje tega prelepega poklica predstavljalo enak izziv in veselje, kot tistega dne, ko je ustanovitelj pisarne podal svojo prisego pred tedanjim predsednikom odvetniške zbornice, spoštovanim kolegom Mitjo Stupanom.

Odvetnik Tomaž Čad je pričel z opravljanjem samostojnega odvetništva leta 1995 predvsem na področju poslovno gospodarskega prava. Z leti delovanja je samostojno odvetništvo preraslo v učinkovito in sodobno organizirano odvetniško pisarno, ki nudi pravno pomoč svojim naročnikom iz pravnih področij odvetnikove prvotne usmeritve. Specializirana ekipa pravnih strokovnjakov nudi strokovne in ažurne pravne storitve, ne ustrašimo pa se niti novih izzivov, ki jih zahtevajo potrebe sodobnega pravnega prometa. Še posebej pomembno je, da vsi strokovnjaki pisarne poleg specializacije univerzalno obvladamo tudi splošna pravna področja, saj le tako lahko našim klientom ponudimo celovite odgovore na njihova vprašanja.

Še posebej smo ponosni na naše odlične povezave s kolegi odvetniki tako doma, kot v tujini. V skladu s Kodeksom odvetniške etike kolegom doma lahko vedno ponudimo pomoč pri zastopanjih na območju sodišč v centralni Sloveniji, hkrati pa se z veseljem poslužimo možnosti njihove pomoči pri zastopanjih na območjih ostalih sodišč v državi.

V časih globalizacije in prepletenosti gospodarskih tokov, si je pisarna ustvarila učinkovite povezave s kolegi odvetniki tudi v tujini. Vse od leta 1996 na področju izvensodne ter sodne izterjave terjatev za tuje kliente iz EU sodelujemo z odvetniško pisarno P.N. Karytinos & Partners iz Aten (Grčija).

Od januarja 2009 smo polnopravni člani odvetniškega združenja IUSFUL, ki združuje odvetniške pisarne enake poslovne usmeritve iz številnih držav članic EU.

Dejavni smo tudi kot člani združenj, ki učinkoviti povezujejo gospodarske subjekte in posameznike, katerih skupni cilj je povezovanje, izmenjava mnenj in strokovno sodelovanje. Smo polnopravni člani AMCHAM in DESLO, dveh izjemno dejavnih združenj, ki veliko prispevata k odličnosti odnosov med tujimi in domačimi subjekti, ki se srečujejo na slovenski poslovno gospodarski sceni.

Naša skupna vizija je:

• opravljanje odvetniških storitev z visoko stopnjo strokovnosti in ažurnosti,
• stalno strokovno izobraževanje in vzgajanje mladih pravnikov – bodočih odvetniških pripravnikov, kandidatov in odvetnikov,
• nenehna rast in razvoj odvetniške pisarne,
• ohranjanje tradicionalnih vrlin slovenskega odvetništva v okviru aktivnega delovanja znotraj Odvetniške zbornice Slovenije,
• mednarodno delovanje odvetniške pisarne,
• ustrezno prilagajanje delovanja odvetništva najnovejšim trendom digitalizacije družbe.

Pri uresničevanju skupne vizije nas vodijo tradicionalne smernice našega delovanja:

• organiziranost in informatiziranost,
• strokovnost – prednost kvalitete pred kvantiteto,
• pripravljenost na nove izzive,
• sposobnost povezovanja v okviru institucij,
• timsko delo,
• projektni način reševanja zadev,
• medsebojna kolegialnost.

2. člen § ZAPOSLENI

TOMAŽ ČAD
Odvetnik

E: tomaz.cad@cad-op.si
T: +386 1 230 01 30
F: +386 1 230 01 40

IZOBRAZBA:
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (1987)

JEZIKI:
angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

PODROČJA DELA:
gospodarski spori, gradbeni spori, sodne izterjave, stečajno pravo, pogodbeno in poslovno pravo, korporacijsko pravo, bančno pravo, nepremičninsko pravo, delovno pravo in pravo zaposlovanja

  BARBARA KÜRNER ČAD
  Odvetnica

  E: barbara.cad@cad-op.si
  T: +386 1 230 01 30
  F: +386 1 230 01 40

  IZOBRAZBA:
  diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (1988)

  JEZIKI:
  angleščina, nemščina, hrvaščina

  PODROČJA DELA:
  gospodarski spori, gradbeni spori, sodne izterjave, stečajno pravo, pogodbeno in poslovno pravo, korporacijsko pravo, bančno pravo, nepremičninsko pravo, delovno pravo in pravo zaposlovanja

   NADA PAJTLER
   Odvetniška kandidatka

   E: nada.pajtler@cad-op.si
   T: +386 1 230 01 30
   F: +386 1 230 01 40

   IZOBRAZBA:
   diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2008)

   JEZIKI:
   angleščina, nemščina, hrvaščina

   PODROČJA DELA:
   gospodarski spori, sodne izterjave, stečajno pravo, pogodbeno in poslovno pravo, korporacijsko pravo, bančno pravo, nepremičninsko pravo, civilno pravo, delovno pravo in pravo zaposlovanja, pravo trga vrednostnih papirjev, upravno pravo, pravo EU

    MAJA ČAS
    Odvetniška pripravnica

    E: maja.cas@cad-op.si
    T: +386 1 230 01 30
    F: +386 1 230 01 40

    IZOBRAZBA:
    diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2008)

    JEZIKI:
    angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

    PODROČJA DELA:
    nepremičninsko pravo, civilno pravo, pogodbeno pravo, izvršilni postopek, upravni postopki, pravo intelektualne lastnine, delovno pravo

     MATIC ČAD
     Odvetniški pripravnik

     E: matic.cad@cad-op.si
     T: +386 1 230 01 30
     F: +386 1 230 01 40

     IZOBRAZBA:
     magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2018)

     JEZIKI:
     angleščina, nemščina, hrvaščina

     PODROČJA DELA:
     gospodarski spori, sodne izterjave, stečajno pravo, pogodbeno in poslovno pravo, korporacijsko pravo, arbitražno pravo, pravo EU, konkurenčno pravo, M&A, športno pravo

      LIDIJA BERTONCELJ
      Poslovna sekretarka


       E: lidija.bertoncelj@cad-op.si
       T: +386 1 230 01 30
       F: +386 1 230 01 40

       IZOBRAZBA:
       ekonomski tehnik – Paratus (2008)

       JEZIKI:
       angleščina, hrvaščina

       PODROČJA DELA:
       vodenje tajništva odvetniške pisarne

        GALA SELAKOVIČ
        Študentka


         E: gala.selakovic@cad-op.si
         T: +386 1 230 01 30
         F: +386 1 230 01 40

         IZOBRAZBA:
         študentka 3. letnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

         JEZIKI:
         angleščina, nemščina, srbščina

         PODROČJA DELA:
         pomoč v odvetniški pisarni